Informatie over installeren & bouwen

Installateurs

Installateurs bestaande bouw

De warmteafleverset kan van zowel de bewoner/woningeigenaar zijn als in eigendom van SVP. Hoe de grens in beide gevallen er uit ziet is terug te vinden in de volgende paragraaf. De situatie waarbij de afleverset in eigendom is van de bewoner/woningeigenaar zal langzaam verdwijnen. Sinds 1 april 2015 is alleen nog maar toegestaan om afleversets te vervangen in opdracht van SVP conform de Warmtewet. Hier vind u meer uitleg hierover.

Onderstaande documenten behandelen de procedures voor de vervanging van afleversets en warmtemeters. Installateurs dienen de procedures correct te volgen zoals die ook worden behandeld tijdens de opleiding Keurmerk Installateur. Voor vragen kan men terecht bij de technische afdeling van Stadsverwarming Purmerend (SVP Distributie & Levering B.V.)  U kunt ons telefonisch bereiken via het (gratis) telefoonnummer 0800 0200 086 of u kunt een e-mail sturen naar info@svpbv.nl.

Informatieblad vervangen afleversets

Klantformulier vervangen afleverset

Aanmeldingsformulier versie 6

Proces vervangen afleversets voor installateurs


Installateurs nieuwbouw

Het ontwerpen van een nieuw deel van het stadsverwarmingnet vereist de nodige zorgvuldigheid. Wij verzoeken u de volgende documentatie minimaal 8 weken voor de start van de bouwwerkzaamheden aan ons toe te zenden om te voorkomen dat de aansluitwerkzaamheden onnodige vertraging oplopen:

  • Het aansluitvermogen van de warmte-installatie.
  • De gewenste hoeveelheid warm tapwater (CW-klasse 3, 4 of 5).
  • Het berekende primaire energieverbruik voor ruimteverwarming.
  • De geschatte vollasturen en het geschatte energieverbruik per jaar in GJ.
  • Installatietekeningen en principeschema’s van de warmte en warm tapwaterinstallatie.
  • Transmissieberekening.
  • Leidingweerstandberekening en radiatorstaten.
  • Type / specificatie leidingmaterialen voor radiatoraansluiting en / of stijg- en verdeelleidingen.
  • Type / specificatie leidingmaterialen voor vloerverwarming.
  • Inregelstanden radiatorventielen en / of radiatorkranen. Het aantal liters per uur, per radiator.

Op basis van deze gevens dient u tevens een gereedmeldingsformulier in te vullen en op te sturen naar Stadsverwarming Purmerend. Nadat het gereedmeldingsformulier is ontvangen zal worden overgegaan tot het aansluiten van de unit. De unit wordt aangesloten op de beugels die door u of een door u ingeschakelde derde partij wordt opgehangen. Deze beugels worden door Stadsverwarming Purmerend ter beschikking gesteld en kunnen na overleg worden afgehaald bij het magazijn van Stadsverwarming Purmerend Nieuwe Gouw 20 te Purmerend.

Gereedmeldingsformulier

Leest u ook onderstaande documenten voor onze voorwaarden en technische informatie:

Algemene Voorwaarden Grootverbruikers
Technische Aansluitvoorwaarden Warmte Kleinverbruikers
Technische Aansluitvoorwaarden Warmte Grootverbruikers
Voorwaarden en Richtlijnen warmteleidingen Purmerend

Projectontwikkelaars

Bouwbedrijven & aannemers