Duurzaamheid

Energiebesparende tips

Energietransitie

SlimNet: minder storingen en meer duurzaamheid

SlimNet is een zeer innovatieve aanpak die als voorbeeld kan dienen voor andere bestaande warmtenetten in Nederland. Met een geavanceerd netmodel is het net op onderdelen opnieuw ontworpen, met minder leidingen en kleinere diameters.
Het warmtenet wordt dus op een slimme manier anders aangelegd. Groot voordeel is ook dat dit kunststof materiaal bestand is tegen de inwerking van grondwater.
Onderzoek toont aan dat hoog grondwater in Purmerend in 74% van de gevallen de oorzaak is van storingen in kruipruimtes. Bovendien wordt in plaats van staal duurzaam kunststof leidingmateriaal gebruikt. Deze renovatie en innovatie van het warmtenet dringt het warmteverliespercentage met 36% terug en levert daardoor 10% energiebesparing op. Daarnaast vermindert het aantal storingen in het net met 50%.