Incassoprocedure

Incassobeleid Stadsverwarming Purmerend
Stadsverwarming Purmerend (SVP) hanteert een incassobeleid met als doel te voorkomen dat schulden van haar klanten voor het verbruik van warmte hoog oplopen. Per 1 juli 2012 is de wetgeving op het gebied van buitengerechtelijke incassokosten aangepast. SVP volgt deze wetswijziging. Hieronder leest u de belangrijkste punten van ons incassobeleid.

Betalingsherinnering
De betalingstermijn van uw warmtefactuur is 14 dagen. Betaalt u niet binnen deze termijn, dan ontvangt u een herinnering. Aan deze herinnering zijn geen extra kosten verbonden. U krijgt maximaal 14 dagen om uw factuur alsnog te voldoen. In de herinneringsbrief wijzen wij u alvast op de hoogte van de incassokosten indien u niet binnen de gestelde termijn van 14 dagen uw factuur voldoet.

Aanmaning
Hebben wij uw betaling op de vervaldatum van de herinnering nog steeds niet ontvangen, dan volgt een aanmaning. Hiervoor brengen wij de wettelijk maximaal toegestane buitengerechtelijke incassokosten in rekening. Deze bedragen minimaal €40, - . Blijft u hierna nog steeds in gebreke dan wordt de vordering overgedragen aan de gerechtsdeurwaarder. Aan de gerechtelijke incassofase bij de deurwaarder zijn voor u hoge kosten verbonden.

Deurwaarder
De deurwaarder zal u verzoeken alsnog de openstaande vordering te betalen. Als uw betaling uitblijft, zal aan de kantonrechter een afsluitvonnis worden gevraagd om de levering van warmte te stoppen. Levering van warmte zal pas worden hervat nadat u de vordering inclusief bijkomende kosten heeft voldaan.

Afsluiting van warmte voorkomen
Heeft u betalingsproblemen of schulden, dan kunt u gebruik maken van schuldhulpverlening voor consumenten. Neem hiervoor contact op met de gemeente. Een schuldbemiddelingsregeling kan voorkomen dat SVP de levering van warmte beëindigt.