Duurzaamheid

Energiebesparende tips

Hoe kan ik energie besparen? 

Spaarzaam omgaan met warmte bespaart u geld!

Zorg voor een goede inregeling van uw cv-installatie. U kunt dit controleren door alle radiatoren open te zetten en te voelen of deze in het midden gelijkmatig warm worden. Is dit niet het geval, laat* dan een erkend installateur d...

Lees verder..

Energietransitie

Koning Willem - Alexander verricht de officiële opening van BioWarmteCentrale de Purmer (13 maart 2015)

...

Lees verder..

SlimNet: minder storingen en meer duurzaamheid

SlimNet is een zeer innovatieve aanpak die als voorbeeld kan dienen voor andere bestaande warmtenetten in Nederland. Met een geavanceerd netmodel is het net op onderdelen opnieuw ontworpen, met minder leidingen en kleinere diameters.

Het warmtenet wordt dus op een slimme manier anders aangelegd. Groot voordeel is ook dat dit kunststof materiaal bestand is...

Lees verder..