Ik wil meer weten over

Betaalwijzen

Tarieven

Onderhoud

Informatie over meteropname

Diensten & producten

Stadsverwarming Purmerend biedt haar klanten de volgende diensten en producten.

Warmte voor ruimteverwarming
Stadsverwarming is een duurzame (milieuvriendelijke) vorm van warmte. Met stadsverwarming verbruikt u minder fossiele brandstof dan met individuele verwarming door middel van een gasgestookte CV. Daarmee levert u een belangrijke bijdrage aan de vermindering van de belasting van milieu en klimaat en aan het realiseren van meer duurzaamheid. Lees meer over duurzaamheid.

Verhoging aansluitwaarde
Zie de actuele tarieven voor meer informatie.

Warm water
Bij stadsverwarming komt heet water via een goed geïsoleerd leidingnet door de afleverset uw woning binnen. Het hete water zorgt voor de verwarming van uw woning en voor het opwarmen van het water uit de kraan. Met stadsverwarming bespaart u de kosten van dure apparatuur als een cv-ketel, boiler of geiser en het onderhoud daarvan.

Meer warm water (grotere capaciteit, CW-waarde)
Afhankelijk van de locatie van uw aansluitadres is het mogelijk om bij u thuis meer warm water uit de kraan te krijgen. U heeft toestemming nodig van Stadsverwarming Purmerend en betaalt hiervoor een eenmalige eigen bijdrage. Zie ook de actuele tarieven.
Een installateur regelt hierna de aanpassing in de afleverset.

Meters (verzegeling en herijking)
De warmtemeter in de warmteafleverset meet zowel de hoeveelheid water die door de afleverset stroomt als het verschil in temperatuur van het stadsverwarmingwater dat wordt aangevoerd en dat retour gaat. In de meter wordt dan exact uitgerekend hoeveel warmte is verbruikt. Deze hoeveelheid warmte wordt uitgedrukt in GigaJoule (GJ).
De meter is altijd eigendom van Stadsverwarming Purmerend en kan op uw verzoek herijkt worden. Lees meer over onderhoud. Zie ook de actuele tarieven voor herijking van uw meter.
De groene verzegelkappen om het flowblock en de temperatuurvoelers mogen niet verbroken worden.

Warmteafleversets (als ons eigendom: onderhoud en reparatie)
De warmteafleverset zorgt voor een drukverschil over uw cv-installatie zodat deze wordt verwarmd zodra uw thermostaat daar om vraagt. Tevens verwarmt de afleverset het leidingwater voor uw warm (tap)water in een warmtewisselaar.

Is Stadsverwarming Purmerend eigenaar van de set dan verzorgt zij het onderhoud. In de overige gevallen is de set eigendom van de huiseigenaar en geldt het volgende. Bij huurwoningen regelt de verhuurder doorgaans het onderhoud en herstel van de installatie. Bij particuliere woningen is de huiseigenaar daarvoor zelf verantwoordelijk.

Energieadvies voor projectontwikkelaars
Stadsverwarming Purmerend is u graag van dienst met energieadvies op maat.